Stichting Bedrijvendagen Universiteit Twente18 t/m 22 maart 2018 On-campus

Voorbereidingsweek

Tijdens de Bedrijvendagen aan de Universiteit Twente wordt een serie activiteiten georganiseerd die de contacten bevorderen tussen studenten, promovendi en afgestudeerden enerzijds en potentiële werkgevers anderzijds. Ieder jaar maken meer dan 2.500 studenten en net afgestudeerden kennis met meer dan 150 bedrijven bij een verscheidenheid aan activiteiten. Deze activiteiten vinden alle plaats op en rond de campus van de Universiteit Twente.

Extra (bezoek)dagen

Bedrijvendagen Twente wordt ook gehouden op 9 t/m 14 april 2018.


Overzicht Bedrijvendagen Twente dagen

De Bedrijvendagen Twente wordt ook gehouden op:

  • 9 t/m 14 april 2018 09:00 - 17:00 On-campus