Stichting Bedrijvendagen Universiteit Twente9 t/m 14 april 2018 On-campus

Ambitieweken

Tijdens de Bedrijvendagen aan de Universiteit Twente wordt een serie activiteiten georganiseerd die de contacten bevorderen tussen studenten, promovendi en afgestudeerden enerzijds en potentiële werkgevers anderzijds. Ieder jaar maken meer dan 2.500 studenten en net afgestudeerden kennis met meer dan 150 bedrijven bij een verscheidenheid aan activiteiten. Deze activiteiten vinden alle plaats op en rond de campus van de Universiteit Twente.

Bedrijvendagen Twente topwerkgevers

De volgende topwerkgevers zijn ook aanwezig op de Bedrijvendagen Twente van 9 t/m 14 april 2018: