Hogeschool van Arnhem en Nijmegenwoensdag 11 oktober 2017 HAN, Arnhem sector Engineering

Bedrijven en studenten krijgen op deze dag de gelegenheid met elkaar in contact te komen. Studenten kunnen op zoek gaan naar een oriënterende of verdiepende stageplaats en derde- en vierdejaarsstudenten kunnen zich oriënteren op een afstudeeropdracht.

Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) topwerkgevers

De volgende topwerkgevers zijn ook aanwezig op de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) van woensdag 11 oktober 2017:

Your Talent Group

Bekijk werkgever