dinsdag 7 november 2017 HAN, Arnhem sector Engineering

Bedrijven en studenten krijgen op deze dag de gelegenheid met elkaar in contact te komen. Studenten kunnen op zoek gaan naar een oriënterende of verdiepende stageplaats en derde- en vierdejaarsstudenten kunnen zich oriënteren op een afstudeeropdracht.

Delen: