Hogeschool van Arnhem en Nijmegenwoensdag 31 januari 2018 HAN, Arnhem sector Engineering

Bedrijven en studenten krijgen op deze dag de gelegenheid met elkaar in contact te komen. Studenten kunnen op zoek gaan naar een oriënterende of verdiepende stageplaats en derde- en vierdejaarsstudenten kunnen zich oriënteren op een afstudeeropdracht.

Engineering Bedrijfsevent topwerkgevers

De volgende topwerkgevers zijn ook aanwezig op de Engineering Bedrijfsevent van woensdag 31 januari 2018:

Your Talent Group

Bekijk werkgever

De Carrièrebus

Bekijk werkgever