vrijdag 13 oktober 2017 VVA Larenstein

VVA Larenstein organiseert op deze dag, 13 oktober 2017, de succesvolle VVA Carrièdag.

Het thema voor dit jaar is: Hoe flexibel ben jij? Grote flexibiliteit vraagt om andere arbeidsvormen.

Delen: