Jeroen Mullers

"Het leuke van mijn opdracht vind ik dat ik mij met diverse uitdagende onderwerpen bezig kan houden."

Financieel Management Traineeship
28 May 2022

Ik ben nu sinds een maand begonnen aan mijn tweede opdracht bij Achmea Reinsurance, het herverzekeringsbedrijf binnen Achmea. Dit is een relatief kleine, specialistische divisie binnen Achmea met ongeveer 45 werknemers.

Mijn opdracht bestaat uit meerdere projecten. De eerste is operationeel kapitaal- en waarde management, hiervoor ben ik bezig om een centrale database samen te stellen met alle financiële cijfers (IFRS en Solvency II) van de verschillende takken van Reinsurance voor zowel het heden, verleden en de toekomst verwachting. Tevens ben ik ook bezig om in kaart te brengen wat de impact is van de acceptatie van nieuwe herverzekerings contracten op de kapitaalpositie van Achmea Reinsurance. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat de contracten die worden afgesloten die de grootste diversificatie voordelen hebben, ten opzichte van de bestaande portfolio. Door dit project kan ik mij sterk ontwikkelen op het gebied van kapitaal-en waarde management en metrieken in de IFRS en SII wereld.

Ik werk in een team waarbij ik terecht kan met mijn vragen en er ruimte is voor mijn ontwikkeling.

Ik houd mij ook bezig met de stuurinformatie voor IFRS 17. Aangezien de nieuwe IFRS regels er voor zorgen dat de huidige cijfers anders gerapporteerd worden zal er ook anders gestuurd worden op de cijfers. Hierbij is het mijn taak om te onderzoeken wat er allemaal gaat veranderen door de nieuwe regelgeving en een voorstel doen welke stuurinformatie mij relevant acht aan de bestuurders van Achmea Reinsurance.

Het laatste onderdeel van mijn opdracht is de deepdive kosten. Hierbij is het doel om meer inzicht te krijgen op de sturing van de verschillende kosten die Achmea Reinsurance doorbelast krijgt. Voor dit onderdeel moet ik ook veel schakelen met andere partijen om daar informatie op te halen.

Het leuke van mij opdracht vind ik dat ik mij met diverse uitdagende onderwerpen bezig kan houden in een team waarbij ik terecht kan met mijn vragen en er ruimte is voor mijn ontwikkeling.

What do we offer online?

We help you optimize your CV, cover letter or LinkedIn profile based on your personal goals. In addition, we answer all your career-oriented questions and offer free advice about jobs and employers that best suit you.